Οικολογία

Οικολογικές Πιστοποιήσεις – Ποιες είναι & τι σημαίνουν;

Οικολογικές Πιστοποιήσεις - Ποιες είναι & τι σημαίνουν;

Οικολογικές Πιστοποιήσεις – Ποιες είναι & τι σημαίνουν;

Εισαγωγή

Η αυξανόμενη επιθυμία των καταναλωτών να επιλέγουν οικολογικά προϊόντα και υπηρεσίες έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη πιστοποιήσεων που επιβεβαιώνουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και την αξιοπιστία των προϊόντων. Στην Ελλάδα, υπάρχουν διάφορες οικολογικές πιστοποιήσεις που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωση προϊόντων προς υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα. Αυτό το άρθρο θα εξερευνήσει ορισμένες από αυτές τις πιστοποιήσεις και θα αναδείξει τη σημασία της επιλογής οικολογικών προϊόντων για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Πιστοποίηση Βιολογικής Γεωργίας (ΕΚΟ):

Η πιστοποίηση ΕΚΟ είναι ένα σύστημα πιστοποίησης που επιβεβαιώνει ότι τα γεωργικά προϊόντα παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων. Η πιστοποίηση ΕΚΟ εγγυάται ότι τα προϊόντα είναι φυσικά, υγιεινά και παράγονται με σεβασμό στη βιοποικιλότητα και την αειφορία.

Πιστοποίηση Οργανικής Καλλιέργειας (ΔΗΩ)

Η πιστοποίηση ΔΗΩ αναγνωρίζει την οργανική καλλιέργεια προϊόντων, η οποία πραγματοποιείται με τη χρήση φυσικών μεθόδων και υλικών, αποκλείοντας τη χρήση συνθετικών φυτοφαρμάκων και γενετικών τροποποιήσεων. Η πιστοποίηση ΔΗΩ διασφαλίζει ότι τα οργανικά προϊόντα πληρούν υψηλά πρότυπα ποιότητας και αξιοπιστίας.


Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Π.Ο.Π. & Π.Γ.Ε.

Η πιστοποίηση αναφέρεται σε πρότυπα και κανονισμούς στη διαδικασία παραγωγής που εγγυώνται την ασφάλεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων αυτών στην τροφική αλυσίδα. Περιλαμβάνουν τη σωστή χρήση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων, τη χρήση όσο το δυνατόν λιγότερου νερού, την προστασία του περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της καλής μεταχείρισης των ζώων και τη βελτίωση της υγείας των εργαζομένων υπό ασφαλείς συνθήκες εργασίας.

Τα σήματα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης υποδεικνύουν την προέλευση και την καταγωγή των προϊόντων από μια συγκεκριμένη περιοχή, τόπο ή χώρα. Υποδηλώνουν ότι η παραγωγή, η μεταποίηση ή η παρασκευή αυτών των προϊόντων πραγματοποιείται σε μια καθορισμένη γεωγραφική περιοχή και ότι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητές τους οφείλονται σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό περιβάλλον.

Πιστοποίηση Fair Trade:

Η πιστοποίηση Fair Trade (Δίκαιου Εμπορίου) διασφαλίζει ότι τα προϊόντα που προέρχονται από αναπτυσσόμενες χώρες αντιμετωπίζονται με δίκαιο τρόπο και εξασφαλίζεται η δίκαιη αμοιβή των παραγωγών. Η πιστοποίηση αυτή επιτρέπει στους αγρότες και τους εργαζόμενους να απολαμβάνουν δίκαιες συνθήκες εργασίας και ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Οι καταναλωτές που επιλέγουν προϊόντα με πιστοποίηση Fair Trade συμβάλλουν στην υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης στις αναπτυσσόμενες χώρες.

Πιστοποίηση Forest Stewardship Council (FSC)

Η πιστοποίηση FSC επιβεβαιώνει ότι τα ξυλεία που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή προϊόντων προέρχονται από διαχειριζόμενα δάση με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων. Η πιστοποίηση FSC προωθεί την αειφόρο διαχείριση των δασών, την προστασία των δασικών ειδών και την αποτροπή της παράνομης υλοτομίας.

Πιστοποίηση Rainforest Alliance

Πιστοποιεί τα προϊόντα που πληρούν τα πρότυπα για την προστασία των τροπικών δασών, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης των τοπικών κοινοτήτων.

Πιστοποίηση Carbon Footprint

Αξιολογεί και πιστοποιεί το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που σχετίζονται με ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, με στόχο τη μείωση της ανθρώπινης επίδρασης στην αλλαγή του κλίματος.

Πιστοποίηση EU Ecolabel

Η διαδικασία πιστοποίησης EU Ecolabel περιλαμβάνει αυστηρούς ελέγχους και επαληθεύσεις από ανεξάρτητους φορείς πιστοποίησης. Τα προϊόντα πρέπει να συμμορφώνονται με ένα σύνολο κριτηρίων, τα οποία καλύπτουν πτυχές όπως η προέλευση των πρώτων υλών, η κατανάλωση πόρων, η αποδοτικότητα ενέργειας, η εκπομπή αερίων, η ανακυκλώσιμη συσκευασία και άλλα.


Πιστοποίηση UTZ

Τα πιστοποιημένα συστατικά της UTZ (τσάι, καφές, κακάο, φουντούκια) καλλιεργούνται από αγρότες που εκπαιδεύονται για να εφαρμόζουν καλύτερες γεωργικές πρακτικές, με σεβασμό στον άνθρωπο και τον πλανήτη. Είναι πρωτίστως ένα πρόγραμμα βιωσιμότητας με κύριο προσανατολισμό να αυξήσει τον κύκλο εργασιών και την αποτελεσματικότητα των παραγωγών.

Πιστοποίηση BSCI / Business Social, Compliance Initiative:

Το BSCI είναι ένα κορυφαίο σύστημα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού που βοηθά τις εταιρείες να προωθήσουν την κοινωνική συμμόρφωση και βελτίωση στα εργοστάσια και τις φάρμες των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού. Παρέχει έναν κοινό κώδικα δεοντολογίας και ένα ενιαίο σύστημα εφαρμογής, επιτρέποντας σε όλες τις εταιρείες να αντιμετωπίζουν συλλογικά πολύπλοκα εργασιακά ζητήματα στις αλυσίδες εφοδιασμού τους και να προμηθεύονται όλα τα είδη προϊόντων από όλες τις περιοχές.

Πιστοποίηση BCI / Better Cotton Initiative

Η πρωτοβουλία για το καλύτερο βαμβάκι στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των βαμβακοπαραγωγών σε όλο τον κόσμο, μειώνοντας το νερό και τα χημικά που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια του βαμβακιού. Ιδρύθηκε το 2005 με την υποστήριξη του WWF και πιστοποιεί τη βιώσιμη παραγωγή βαμβακιού.

Πιστοποίηση ASC / Aquaculture, Stewardship Council

Το Συμβούλιο Υδατοκαλλιέργειας ιδρύθηκε το 2010 από το WWF και την IDH (Ολλανδική Πρωτοβουλία για το Βιώσιμο Εμπόριο). Η πιστοποίηση ASC προωθεί την υπεύθυνη και βιώσιμη υδατοκαλλιέργεια και οστρακοκαλλιέργεια σε σχέση με τα εκτρεφόμενα ψάρια. Το ASC καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού ψαριών (από την υδατοκαλλιέργεια μέχρι τον πάγκο) και διασφαλίζει στους καταναλωτές ότι τα ψάρια προέρχονται από πιστοποιημένες βιώσιμες φάρμες και από εγκεκριμένα ύδατα.

Πιστοποίηση Demeter

Από το 1928, η πιστοποίηση Demeter είναι το πρώτο οικολογικό σήμα για βιολογικά παραγόμενα τρόφιμα. Σήμερα, η Demeter International είναι ο μεγαλύτερος πιστοποιητής βιοδυναμικής γεωργίας και η πιστοποίηση αυτή εξασφαλίζει ότι τα βιοδυναμικά προϊόντα πληρούν τα διεθνή πρότυπα παραγωγής και επεξεργασίας.

Πιστοποίηση EU Organic Farming Logo

Πολλές χώρες της ΕΕ έχουν κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φυτοφαρμάκων και ορμονών στα τρόφιμα που καταναλώνουμε, αλλά σε πολλές περιπτώσεις είναι προαιρετικοί. Ο κύριος σκοπός του ευρωπαϊκού λογότυπου είναι να επιτρέψει στους καταναλωτές να αναγνωρίζουν ευκολότερα τα βιολογικά προϊόντα, να αξιολογούν αν ένα προϊόν αποτελεί μέρος ενός βιολογικού/βιολογικού συστήματος παραγωγής και να διασφαλίζουν ότι όλα τα βιολογικά τρόφιμα και ποτά πληρούν αυστηρά και δεσμευτικά πρότυπα. Η χρήση του λογότυπου και η σωστή επισήμανση είναι υποχρεωτική για όλα τα βιολογικά προσυσκευασμένα τρόφιμα που παράγονται στην ΕΕ. Για τα μεταποιημένα προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον το 95% των συστατικών του προϊόντος είναι βιολογικά.

Πιστοποιηση MSC / Marine Stewardship Council

Η πιστοποίηση του Marine Stewardship Council προωθεί τη βιώσιμη αλιεία και τη διαχείριση της αλιείας για τα άγρια ψάρια. Εξασφαλίζει ότι τα αλιεύματα πληρούν αυστηρά πρότυπα βιωσιμότητας, επιτρέποντας στους πληθυσμούς και τα οικοσυστήματα να παραμείνουν υγιή και παραγωγικά για τις μελλοντικές γενιές. Τα εστιατόρια που χρησιμοποιούν στο μενού τους ψάρια που αλιεύονται με βιώσιμο τρόπο λαμβάνουν επίσης το σήμα MSC.

Πιστοποίηση RSPO / Roundtable on Sustainable Palm Oil

Το φοινικέλαιο αποτελεί συστατικό σε πολλά προϊόντα, όπως τρόφιμα, καλλυντικά, προϊόντα καθαρισμού και καύσιμα. Ωστόσο, η παραγωγή του συνδέεται με την αποψίλωση των δασών, την εξαφάνιση των ζώων, την αρπαγή γης και την παραβίαση των δικαιωμάτων των αυτοχθόνων πληθυσμών.

Με την απαίτηση να χρησιμοποιείται μόνο βιολογικό φοινικέλαιο (CSPO) σε αυτά τα προϊόντα, οι λιανοπωλητές μπορούν να ασκήσουν πίεση στους παραγωγούς να παράγουν μόνο πιστοποιημένο βιολογικό φοινικέλαιο και οι παραγωγοί έχουν κίνητρο να υιοθετήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να αυξήσουν την παραγωγή CSPO για να καλύψουν τη ζήτηση.


Πιστοποίηση Soil Association Organic

Η Soil Association Organic είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός πιστοποίησης. Εκτός από τη διασφάλιση ότι τα προϊόντα καλλιεργούνται και παράγονται σύμφωνα με τα πιστοποιημένα βιολογικά πρότυπα, προσπαθεί επίσης να διασφαλίσει υψηλά πρότυπα καλής διαβίωσης των ζώων, προστασίας του περιβάλλοντος και διατήρησης της άγριας ζωής. Αυτό το επιτυγχάνει με τη διενέργεια επιθεωρήσεων και την έκδοση πιστοποιητικών βιολογικής γεωργίας σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και εταιρείες που πληρούν αυτά τα πρότυπα.

Συμπέρασμα

Οι οικολογικές πιστοποιήσεις προϊόντων στην Ελλάδα διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση της βιωσιμότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζονται ως μέσα για τη διασφάλιση υψηλών προτύπων ποιότητας, διαφάνειας και αειφορίας στην παραγωγή και την κατανάλωση προϊόντων. Μέσω αυτών των πιστοποιήσεων, οι καταναλωτές μπορούν να επιλέγουν προϊόντα που σέβονται το περιβάλλον, προωθούν την αειφορία και στηρίζουν δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η ευαισθητοποίηση και η υιοθέτηση των οικολογικών πιστοποιήσεων αποτελούν σημαντικά βήματα προς την κατεύθυνση μιας πιο βιώσιμης και υγιεινής κατανάλωσης, συμβάλλοντας στην προστασία του πλανήτη και την ευημερία των ανθρώπων.


Διαβάσετε το άρθρο Οικολογικές Πιστοποιήσεις – Ποιες είναι & τι σημαίνουν;
Θέλεις να διαβάσεις περισσότερα Οικολογικά νέα; Δες το blog μας με ένα κλικ ΕΔΩ
Ακολούθησε μας στο Instagram εδώ ? INSTAGRAM

✅ Θέλεις να βοηθήσεις το περιβάλλον;
? Εμείς στο Treez.gr, φυτεύουμε δέντρα με κάθε σου παραγγελία.

♻️ Δες τα οικολογικά προϊόντα μας εδώ ? Οικολογικό Κατάστημα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *